PRIVACY STATEMENT JEUGDHUIS DIDO VZW

Jeugdhuis Dido vzw
Coördinator: Koen Boone
E-mail:
info@jeugdhuisdido.be
Telefoon: +32 53 80 14 24

Persoonlijke gegevens doe we verzamelen

Naam, adres, e-mail, telefoonnummer en geboortedatum van onze leden.

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken en waarom

Jeugdhuis Dido verzamelt deze informatie zodat we onze leden de beste ervaringen en service kunnen bieden en ze kunnen informeren op maat. We gebruiken de informatie daarom ook om met onze leden te communiceren via onze nieuwsbrief, Facebook, uitnodigingen en promotiemateriaal en telefonisch contact. De geboortedatum gebruiken we voor het lidmaatschap (+15 jaar), het controleren van de mogelijkheid op alcoholconsumptie (+16 jaar) en om verjaardagen te vieren.

Het lid geeft deze gegevens direct aan Jeugdhuis Dido bij het kopen van een lidkaart en geeft daarbij zijn of haar toestemming voor het verstrekken van deze gegevens, het aanvaarden van de privacy statement, portretrecht en distributie.

  • Privacy Verklaring: Ik ga akkoord met de privacyverklaring van Jeugdhuis Dido vzw.
  • Portretrecht: Ik geef toestemming om foto’s te maken van mij/mijn kind en deze te bewaren op een harde schijf of computer.
  • Distributie: Ik geef toestemming om de gemaakte foto’s te delen via de Facebookpagina’s van Jeugdhuis Dido vzw, waar alle leden en hun ouders de foto’s kunnen zien.

Dit gebeurt door middel van het opgeven van de naam, aankruisen van de toestemmings-vakjes en het zetten van een handtekening op het fysieke papier “JEUGDHUIS DIDO – LEDEN PRIVACY 2018” dat aanwezig zal zijn als de lidkaart gekocht wordt. Dit papier wordt bewaard op het kantoor van Jeugdhuis dido.

Een ouder of voogd zal steeds toestemming moeten geven voor de gegevensverwerking van kinderen (- 16 jaar).

Jeugdhuis Dido zal de persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden. De gegevens worden bijgehouden in een Excel spreadsheet op onze harde schijf in het bureau. Enkel bestuursleden en beroepskrachten kunnen de gegevens raadplegen. De gegevens worden bewaard zolang ze relevant zijn.

Hoe je je gegevens kunt bereiken en controleren

Als lid van Jeugdhuis Dido kun je altijd aan de beroepskrachten vragen om je gegevens op de computer in te mogen kijken, verbeteringen te maken, of om je gegevens te verwijderen (en je lidmaatschap dan ook op te zeggen). De contactgegevens van de coördinator staan bovenaan deze verklaring.

Indien je hiermee niet geholpen bent heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie, maar we vragen vriendelijk om eventuele problemen eerst te bespreken met onze coördinator of een van de andere beroepskrachten.